SAUDI ARABIAN OIL CO.SAUDI ARABIAN OIL CO.SAUDI ARABIAN OIL CO.

SAUDI ARABIAN OIL CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2222 nguyên tắc cơ bản

Số liệu quan trọng

Giới thiệu

Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco) tham gia vào việc thăm dò, sản xuất, vận chuyển và bán dầu thô và khí đốt tự nhiên. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực sau: Thăm dò khai thác, Chế biến lọc dầu và Doanh nghiệp. Phân khúc Thăm dò khai thác bao gồm khai thác dầu thô, khí tự nhiên và thăm dò chất lỏng khí tự nhiên, phát triển và sản xuất mỏ. Phân khúc Chế biến lọc dầu tập trung vào lọc dầu, vận chuyển, sản xuất điện và tiếp thị các sản phẩm dầu thô, dầu mỏ và hóa dầu và các dịch vụ liên quan đến khách hàng quốc tế và trong nước. Phân khúc doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ hỗ trợ bao gồm nhân lực, tài chính và công nghệ thông tin. Công ty được thành lập vào năm 1933 và có trụ sở tại Dhahran, Ả Rập Saudi.

Đánh giá

Các chỉ số cơ bản để quyết định giá trị hợp lý của cổ phiếu

Tổng kết
Hiện không có sẵn dữ liệu
Hiện không có dữ liệu vốn hóa thị trường, doanh thu hay thu nhập ròng để hiển thị.
Tỷ lệ định giá

Tăng trưởng và Khả năng Sinh lời

Hiệu quả hoạt động và biên lợi nhuận gần đây của công ty

Cổ tức

Tỷ suất, lịch sử chi trả và tính ổn định của cổ tức

2222 không trả cổ tức
Công ty trước đây chưa trả cổ tức và hiện tại cũng không có thông tin về việc liệu công ty có trả cổ tức trong tương lai hay không.

Tình trạng tài chính

Hiện trạng tài chính và khả năng thanh toán của công ty