BATIC INVESTMENTS AND LOGISTICS CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

4110 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của BATIC INVESTMENTS AND LOGISTICS CO.

Tổng tài sản của 4110 trong Q3 23 là 1.46B SAR, tăng 4.16% so với kỳ trướcQ2 23. Và tổng nợ phải trả tăng 7.16% trong Q3 23 tới 996.71M SAR.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: SAR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu