FITAIHI HOLDING GROUPFITAIHI HOLDING GROUPFITAIHI HOLDING GROUP

FITAIHI HOLDING GROUP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

4180 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính FITAIHI HOLDING GROUP, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của 4180 trong quý trước là24.06 M SAR, và cao hơn 246.26% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là 1.16 M SAR.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: SAR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY