BBB

BRAND

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BRND nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của BRAND

Tổng tài sản của BRND cho Q3 23 là383.19 M ILS, ít hơn 3.12% so với kỳ trước Q2 23. Và tổng nợ phải trả giảm 7.41% trong Q3 23 tới 215.1 M ILS.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: ILS
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY