MIZRAHI TEFAHOT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MZTF nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu MIZRAHI TEFAHOT

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Israel — năm ngoái quốc gia này đã mang lại MIZRAHI TEFAHOT 13.16B ILS, và năm trước đó — 10.06B ILS.

Theo nguồn
Theo quốc gia