666

JDV CONTROL VALVES CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

6843 nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của JDV CONTROL VALVES CO LTD trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 1.30 TWD còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 276.00 M TWD. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của 6843 trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên