LIB WORK CO LTD
1431 TSE

1431
LIB WORK CO LTD TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của LIB WORK CO LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1431 là 21.019B. EPS TTM của công ty là 15.74, lợi tức cổ tức là 0.60%, và P/E là 58.24.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền