CHUBU SHIRYO CO

2053 TSE
2053
CHUBU SHIRYO CO TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

2053 financial statements

Tóm tắt tài chính của CHUBU SHIRYO CO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 2053 là 34.249B. EPS TTM của công ty là 130.40, lợi tức cổ tức là 2.63%, và P/E là 8.75.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền