KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2503 nguyên tắc cơ bản

KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 36.50 JPY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.31%