KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2503 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED

Doanh thu của KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED trong năm ngoái lên tới 2.13 T JPY, phần lớn trong số đó — 663.52 B JPY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Japan Beer and Spirits, năm trước mang lại 661.33 B JPY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nhật Bản — năm ngoái quốc gia này đã mang lại KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED 1.16 T JPY, và năm trước đó — 1.17 T JPY.

Theo nguồn
Theo quốc gia