KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITEDKIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITEDKIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED

KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2503 nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED.

Tỷ lệ giá trên doanh số của 2503 là 0.82. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 9.29. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 30.18 k người.

Chỉ số
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: JPY
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ