222

S. ISHIMITSU & CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2750 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của S. ISHIMITSU & CO LTD

Tổng tài sản của 2750 cho Q4 23 là36.68 B JPY, ít hơn 4.26% so với kỳ trước Q3 23. Và tổng nợ phải trả giảm 8.01% trong Q4 23 tới 23.44 B JPY.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: JPY
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY