C.I.MEDICAL CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

3540 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu C.I.MEDICAL CO LTD

Doanh thu của C.I.MEDICAL CO LTD trong năm ngoái lên tới 45.63 B JPY, phần lớn trong số đó — 40.45 B JPY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Mail Order, năm trước mang lại 39.33 B JPY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nhật Bản — năm ngoái quốc gia này đã mang lại C.I.MEDICAL CO LTD 42.89 B JPY, và năm trước đó — 41.20 B JPY.

Theo nguồn
Theo quốc gia