T-GAIA CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

3738 nguyên tắc cơ bản

T-GAIA CORPORATION tổng quan về cổ tức

Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 37.50 JPY, hãy mua trước 28 Tháng 3 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.53%