T-GAIA CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

3738 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu T-GAIA CORPORATION

Doanh thu của T-GAIA CORPORATION trong năm ngoái lên tới 453.60 B JPY, phần lớn trong số đó — 381.51 B JPY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Mobile, năm trước mang lại 407.14 B JPY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nhật Bản — năm ngoái quốc gia này đã mang lại T-GAIA CORPORATION 453.60 B JPY, và năm trước đó — 476.46 B JPY.

Theo nguồn
Theo quốc gia