333

ASAHI NET INC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

3834 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của ASAHI NET INC

Tổng tài sản của 3834 trong Q4 23 là 14.28 B JPY, tăng 2.97% so với kỳ trướcQ3 23. Và tổng nợ phải trả giảm 2.15% trong Q4 23 tới 1.77 B JPY.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: JPY
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY