IPS INC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

4390 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu IPS INC

Doanh thu của IPS INC trong năm ngoái lên tới 12.35 B JPY, phần lớn trong số đó — 5.17 B JPY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, International Telecommunications, năm trước mang lại 3.68 B JPY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Philippines — năm ngoái quốc gia này đã mang lại IPS INC 8.07 B JPY, và năm trước đó — 6.74 B JPY.

Theo nguồn
Theo quốc gia