RESOL HOLDINGS CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

5261 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu RESOL HOLDINGS CO LTD

Doanh thu của RESOL HOLDINGS CO LTD trong năm ngoái lên tới 22.06 B JPY, phần lớn trong số đó — 7.52 B JPY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Hotel Management, năm trước mang lại 4.84 B JPY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nhật Bản — năm ngoái quốc gia này đã mang lại RESOL HOLDINGS CO LTD 22.06 B JPY, và năm trước đó — 20.90 B JPY.

Theo nguồn
Theo quốc gia