MOLITEC STEEL CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

5986 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu MOLITEC STEEL CO

Doanh thu của MOLITEC STEEL CO trong năm ngoái lên tới 36.33 B JPY, phần lớn trong số đó — 23.82 B JPY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Commercial, năm trước mang lại 15.46 B JPY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nhật Bản — năm ngoái quốc gia này đã mang lại MOLITEC STEEL CO 31.23 B JPY, và năm trước đó — 22.79 B JPY.

Theo nguồn
Theo quốc gia