UP GARAGE GROUP CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

7134 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu UP GARAGE GROUP CO LTD

Doanh thu của UP GARAGE GROUP CO LTD trong năm ngoái lên tới 11.36 B JPY, phần lớn trong số đó — 6.87 B JPY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Reuse, năm trước mang lại 6.41 B JPY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nhật Bản — năm ngoái quốc gia này đã mang lại UP GARAGE GROUP CO LTD 11.36 B JPY, và năm trước đó — 10.53 B JPY.

Theo nguồn
Theo quốc gia