MITSUBISHI ESTATE COMITSUBISHI ESTATE COMITSUBISHI ESTATE CO

MITSUBISHI ESTATE CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

8802 nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của MITSUBISHI ESTATE CO trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của 8802 trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 28.27 JPY trong khi ước tính là 41.59 JPY, gây bất ngờ đến -32.03%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 338.51 B JPY mặc dù con số ước tính là 371.19 B JPY. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 70.90 JPY còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 534.69 B JPY. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của 8802 trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên