MITSUBISHI ESTATE COMITSUBISHI ESTATE COMITSUBISHI ESTATE CO

MITSUBISHI ESTATE CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

8802 nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính MITSUBISHI ESTATE CO.

Tỷ lệ giá trên doanh số của 8802 là 2.57. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 17.55. Kể từ 2022, họ đã tuyển dụng 10.65 k người.

Chỉ số
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: JPY
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ