NISHIMOTO CO LTD

9260 TSE
9260
NISHIMOTO CO LTD TSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

9260 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của NISHIMOTO CO LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 9260 là 48.011B. EPS TTM của công ty là 270.74, lợi tức cổ tức là 2.39%, và P/E là 12.35.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền