JAPAN COMMUNICATIONS INC.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

9424 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu JAPAN COMMUNICATIONS INC.

Doanh thu của JAPAN COMMUNICATIONS INC. trong năm ngoái lên tới 6.07 B JPY, phần lớn trong số đó — 3.06 B JPY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Mobile Virtual Network Operator, năm trước mang lại 2.49 B JPY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nhật Bản — năm ngoái quốc gia này đã mang lại JAPAN COMMUNICATIONS INC. 5.95 B JPY, và năm trước đó — 4.51 B JPY.

Theo nguồn
Theo quốc gia