OKINAWA CELLULAR

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

9436 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu OKINAWA CELLULAR

Doanh thu của OKINAWA CELLULAR trong năm ngoái lên tới 77.30 B JPY, phần lớn trong số đó — 39.09 B JPY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Mobile Phone Service, năm trước mang lại 39.89 B JPY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nhật Bản — năm ngoái quốc gia này đã mang lại OKINAWA CELLULAR 77.30 B JPY, và năm trước đó — 73.43 B JPY.

Theo nguồn
Theo quốc gia