FORVAL TELECOM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

9445 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu FORVAL TELECOM

Doanh thu của FORVAL TELECOM trong năm ngoái lên tới 24.75 B JPY, phần lớn trong số đó — 11.53 B JPY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Internet Protocol & Mobile Solutions, năm trước mang lại 12.22 B JPY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nhật Bản — năm ngoái quốc gia này đã mang lại FORVAL TELECOM 24.75 B JPY, và năm trước đó — 21.80 B JPY.

Theo nguồn
Theo quốc gia