SOFTBANK GROUP CORP

9984 TSE
9984
SOFTBANK GROUP CORP TSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

9984 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SOFTBANK GROUP CORP với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 9984 là 9.555T JPY. Ngày thu nhập tiếp theo của SOFTBANK GROUP CORP là 7 Tháng 11, ước tính là 104.50 JPY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu