FINNING INTERNATIONAL INCFINNING INTERNATIONAL INCFINNING INTERNATIONAL INC

FINNING INTERNATIONAL INC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FTT nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của FINNING INTERNATIONAL INC

Tổng tài sản của FTT cho Q4 23 là7.56 B CAD, ít hơn 2.34% so với kỳ trước Q3 23. Và tổng nợ phải trả giảm 3.38% trong Q4 23 tới 5.03 B CAD.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: CAD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY