INTACT FINANCIAL CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

IFC nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu INTACT FINANCIAL CORPORATION

Doanh thu của INTACT FINANCIAL CORPORATION trong năm ngoái lên tới 22.37 B CAD, phần lớn trong số đó — 13.87 B CAD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Canada Insurance, năm trước mang lại 11.84 B CAD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Canada — năm ngoái quốc gia này đã mang lại INTACT FINANCIAL CORPORATION 14.85 B CAD, và năm trước đó — 12.97 B CAD.

Theo nguồn
Theo quốc gia