KEYERA CORP
KEY TSX

KEY
KEYERA CORP TSX
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của KEYERA CORP với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của KEY là 7.314B. EPS TTM của công ty là 0.28, lợi tức cổ tức là 5.80%, và P/E là 117.47. Ngày thu nhập tiếp theo KEYERA CORP là August 5, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền