ROGERS COMMUNICATIONS INCROGERS COMMUNICATIONS INCROGERS COMMUNICATIONS INC

ROGERS COMMUNICATIONS INC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RCI.A nguyên tắc cơ bản

ROGERS COMMUNICATIONS INC tổng quan về cổ tức

Cổ tức của RCI.A được trả hàng quý. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.50 CAD, hãy mua trước 10 Tháng 6 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.39%