ROGERS COMMUNICATIONS INCROGERS COMMUNICATIONS INCROGERS COMMUNICATIONS INC

ROGERS COMMUNICATIONS INC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RCI.A nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính ROGERS COMMUNICATIONS INC.

Tỷ lệ giá trên doanh số của RCI.A là 1.47. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 7.96. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 26.00 k người.

Chỉ số
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: CAD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ