ROGERS COMMUNICATIONS INCROGERS COMMUNICATIONS INCROGERS COMMUNICATIONS INC

ROGERS COMMUNICATIONS INC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RCI.A nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ROGERS COMMUNICATIONS INC

Doanh thu của ROGERS COMMUNICATIONS INC trong năm ngoái lên tới 19.31 B CAD, phần lớn trong số đó — 10.22 B CAD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Wireless, năm trước mang lại 9.20 B CAD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Canada — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ROGERS COMMUNICATIONS INC 19.31 B CAD, và năm trước đó — 15.40 B CAD.

Theo nguồn
Theo quốc gia