AVANTE LOGIXX INC

XX TSXV
XX
AVANTE LOGIXX INC TSXV
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

XX nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của AVANTE LOGIXX INC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của XX là 18.649M CAD. Ngày thu nhập tiếp theo của AVANTE LOGIXX INC là 26 Tháng 8, ước tính là 0.01 CAD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu