AVANTE CORP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

XX nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu AVANTE CORP

Doanh thu của AVANTE CORP trong năm ngoái lên tới 19.96 M CAD, phần lớn trong số đó — 19.96 M CAD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Avante Security, năm trước mang lại 18.16 M CAD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Canada — năm ngoái quốc gia này đã mang lại AVANTE CORP 19.96 M CAD, và năm trước đó — 18.16 M CAD.

Theo nguồn
Theo quốc gia