GOLD CIRCUIT ELECTRONICS CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2368 nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu GOLD CIRCUIT ELECTRONICS CO

Lợi nhuận của 2368 trong quý trước là 2.39 TWD trong khi ước tính là 2.08 TWD, chiếm 14.65 % bất ngờ. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 8.25B TWD mặc dù con số ước tính là 8.05B TWD. Thu nhập ước tính cho quý tiếp theo là 2.74 TWD và doanh thu dự kiến sẽ đạt đến 9.05B TWD. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của 2368.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên