GOLD CIRCUIT ELECTRONICS CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2368 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu GOLD CIRCUIT ELECTRONICS CO

Doanh thu của GOLD CIRCUIT ELECTRONICS CO trong năm ngoái lên tới 32.78B TWD, phần lớn trong số đó — 32.79B TWD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Printed Circuit Boards, năm trước mang lại 26.61B TWD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Taiwan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại GOLD CIRCUIT ELECTRONICS CO 32.79B TWD, và năm trước đó — 26.61B TWD.

Theo nguồn
Theo quốc gia