VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORPVOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORPVOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP

VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

6409 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP

Doanh thu của VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP trong năm ngoái lên tới 18.95 B TWD, phần lớn trong số đó — 18.95 B TWD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Uninterruptible Power Systems. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Đài Loan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP 16.27 B TWD, và năm trước đó — 20.26 B TWD.

Theo nguồn
Theo quốc gia