Đô la Mỹ / Bảng Anh
USDGBP IDC

USDGBP
Đô la Mỹ / Bảng Anh IDC
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay