BRENNTAG SEBRENNTAG SEBRENNTAG SE

BRENNTAG SE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BNR nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu BRENNTAG SE

Doanh thu của BRENNTAG SE trong năm ngoái lên tới 16.82 B EUR, phần lớn trong số đó — 9.31 B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Brenntag Essentials, năm trước mang lại 10.72 B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại BRENNTAG SE 6.04 B EUR, và năm trước đó — 6.78 B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia