HEIDELBERG.DRUCKMA.O.N

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HDD nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của HEIDELBERG.DRUCKMA.O.N với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của HDD là 510.981M EUR.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬