SAF HOLLAND SESAF HOLLAND SESAF HOLLAND SE

SAF HOLLAND SE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SFQ nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SAF HOLLAND SE

Doanh thu của SAF HOLLAND SE trong năm ngoái lên tới 2.10 B EUR, phần lớn trong số đó — 1.45 B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Original Equipment Manufacturer, năm trước mang lại 1.14 B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của EMEA — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SAF HOLLAND SE 946.34 M EUR, và năm trước đó — 815.30 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia