WACKER NEUSON SEWACKER NEUSON SEWACKER NEUSON SE

WACKER NEUSON SE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

WAC nguyên tắc cơ bản

WACKER NEUSON SE tổng quan về cổ tức

Cổ tức của WAC được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.15 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 5.87%