WACKER NEUSON SEWACKER NEUSON SEWACKER NEUSON SE

WACKER NEUSON SE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

WAC nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu WACKER NEUSON SE

Doanh thu của WACKER NEUSON SE trong năm ngoái lên tới 2.65 B EUR, phần lớn trong số đó — 1.65 B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Compact Equipment, năm trước mang lại 1.30 B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Đức — năm ngoái quốc gia này đã mang lại WACKER NEUSON SE 1.29 B EUR, và năm trước đó — 1.04 B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia