phamvantien511

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
BALUSDTPERP 20% | 1 BNBUSDTPERP 20% | 1 BTCUSDTPERP 20% | 1 ICXUSDTPERP 20% | 1
Người dùng không có người theo dõi nào
9779
844
1234
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
5056
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
14207
1540
9782
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư