phamhoanganhtokens

ANTEX phân tích kỹ thuật cho tín hiệu mua nắm giữ dài hạn

Giá lên
HUOBI:ANTEXUSDT   None
16.12.2022 phân tích kỹ thuật cho tín hiệu mua nắm giữ dài hạn ANTEX token
- giá tham chiếu vùng đáy : 0.000007390
- giá tham chiếu vùng đỉnh : 0.003500000
- tỉ lệ vùng đỉnh / đáy : 475 lần

Trong trường hợp ANTEX đạt giá trị tham chiếu 1 Đô La
- tỉ suất lợi nhuận với 1 Đô La đầu tư vùng đáy : từ 475 lần - 135000 lần

Giai đoạn đầu tư 2023 - 2025
Khuyến nghị :
- mua
- nắm giữ dài hạn
- vốn đầu tư : từ 1 Đô La trở lên

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.