AMBroker

AUDUSD Xu hướng giảm rõ ràng

Giá xuống
AMBroker Cập nhật   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Xu hướng: Bearish/Giảm
Kháng cự 0.7320, 0.7205, 0.7050, 0.6960.
Hỗ trợ 0.6820 và 0.6700
Price action: Mô hình inside bar hình thành tại vùng kháng cự 0.6930-60. Mô hình pin bar + inside bar phá xuống hình thành từ trước đó vẫn đang duy trì ảnh hưởng lên giá.
Bias giảm giá sẽ được giữ vững khi giá vẫn nằm dưới 2 vùng kháng cự gần nhát.
Chúng tôi khuyến nghi sell khi có nhịp tăng hoặc có tín hiệu price action khi giá bên dưới kháng cự. Mục tiêu đặng về vùng giá 0.68xx.
Đã hủy lệnh:
Không break xuống nên là huỷ thôi ae nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.