JD_Freedom

BTC: LÚA LẠI VỀ VỚI NHỮNG NGƯỜI AE CỦA JD

Giá lên
BINANCE:BTCUSD.P   BTC Perpetual Futures Contract
BTC: Cả ngày đi ngang rồi tối dump nhẹ để dụ dân Châu Á short đến rạng sáng thì Kill (kiểu sáng dậy thì mọi chuyện đã xong, bất lực).
Game Long - Short là vậy, ai hiểu thì kiếm được tiền còn ko chịu hiểu thì ra đi chân lạnh toát.
Chúc mừng ae nào theo kèo, JD sẽ cập nhật khi có diễn biến mới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.