JD_Freedom

BTC: Châu Á chốt lời - Châu Âu gom

BINANCE:BTCUSD.P   BTC Perpetual Futures Contract
BTC: Đóng nến D1 thân nhỏ rút chân, volume nhỏ hơn rất nhiều so với những ngày trước đó, điều này có ý nghĩa gì:
1. Lực bán hiện tại chủ yếu là những cá nhân nhỏ lẻ, JD nghĩ khả năng là MM biết người dân Châu Á sắp vào dịp Tết (tâm lý chốt lời) nên cố ý đẩy lên để gom số lượng lớn.
2. Nến rút chân cho thấy đang có lực hấp thụ cung mạnh.
Nếu giả thuyết trên là đúng thì giá sẽ còn tiếp tục tăng khi D1 đóng nến tăng mạnh phá cản 21k.
Còn để Long/short ở thời điểm hiện tại thì chưa có cơ sở.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.