BINANCE:BTCUSD.P   BTC Perpetual Futures Contract
BTC: Đạt kỳ vọng của JD. Mục tiêu lợi nhuận của tuần này đã vượt, JD sẽ hạn chế vào lệnh trong tuần tới.
Kinh nghiệm về Game tâm lý:
Sóng 1: Ko quan tâm.
Sóng 2: Hoài nghi - Chắc là bẫy giá tăng.
Sóng 3: Chắc chắn tăng - Cũng là lúc chúng ta bị MM úp bô.
Kiểu mô hình tâm lý trên ae có thấy quen không???
Chúc mừng ae Long kiếm được lợi nhuận, ae nào lỡ tàu thì ko nên cay cú.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.